Tuloksellinen myyntityö

 

Koulutuksen tavoite on antaa käytännön työkaluja myynnin johtamiseen. Keskiössä on myyntityön kehittäminen. Myyjän itsetuntemus, asiakashallinta, tilannejohtaminen, joustava myyntityö sekä myynnin uudet sähköiset keinot ja kanavat tuovat avaimia menestyksekkääseen lopputulokseen. Koulutus keskittyy B-to-B- ja ratkaisukeskeiseen myyntityöhön.

Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myyntiprosesseihin. Vaiheet uusasiakashankinnasta kaupan klousaamiseen mietitään tarkemmin, ja sitä kautta etsitään uusia työkaluja tuloksen vahvistamiseen.

Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta se on mahdollista sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman valinnaisiin opintoihin. 

 

Koulutusinfo

Avoin koulutus Myynti eMBA
19.4.-15.6.2023

Lähiopetus Monimuoto
10 op

Hinta 4 800 € + alv 24%

Koko MBA-ohjelman hinta on 34 200 € + alv 24%, kun ilmoittaudut koko ohjelmaan kerralla.

KIINNOSTUITKO?

Tuloksellinen myyntityö

 

Koulutuksen tavoite on antaa käytännön työkaluja myynnin johtamiseen. Keskiössä on myyntityön kehittäminen. Myyjän itsetuntemus, asiakashallinta, tilannejohtaminen, joustava myyntityö sekä myynnin uudet sähköiset keinot ja kanavat tuovat avaimia menestyksekkääseen lopputulokseen. Koulutus keskittyy B-to-B- ja ratkaisukeskeiseen myyntityöhön.

Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myyntiprosesseihin. Vaiheet uusasiakashankinnasta kaupan klousaamiseen mietitään tarkemmin, ja sitä kautta etsitään uusia työkaluja tuloksen vahvistamiseen.

Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta se on mahdollista sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman valinnaisiin opintoihin. 

 

Koulutusinfo

Avoin koulutus Myynti eMBA
19.4.-15.6.2023

Lähiopetus Monimuoto
10 op

Hinta 4 800 € + alv 24%

Koko MBA-ohjelman hinta on 32 200 € + alv 24%, kun ilmoittaudut koko ohjelmaan kerralla.

KIINNOSTUITKO?

Moduulin rakenne

Koulutuksissa yksi teema kattaa yksi, kaksi tai puoli koulutuspäivää. Yksi osa on yleensä kaksipäiväinen.

Osa 1: 19.4. 2023

Myyjän asiakastuntemus: Vahvan myyjän ja
myynnin perustana asiakkaan ja ostamisen
ymmärtäminen

Osa 2: 20.4.2023

Myynnin juridiikka: sopimusoikeus, immateriaalioikeus ja tuotevastuu

Osa 3: 23.5.2023

Kuluttamisen muutos: asiakaskokemus ja henkilökohtainen myyntityö

Osa 4: 24.5.2023

Myynnin tavoitteellinen johtaminen prosessina:
segmentointi ja kohderyhmien erilainen arvonmuodostus sekä siitä johdettu myynnin tavoiteasetanta, operatiivinen toiminta sekä tuloksen
mittaaminen

Osa 5: 14.6.2023

Vaikuttajamarkkinointi B to B: Sosiaalinen media
ja digitaalisuus liiketoiminnassa

Osa 6: 15.6.

Workshop-tentti. Koulutuksen päätöskeskustelu.