Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla

Finanssialaa on ravisuttanut työn murros ja tekninen kehitys. Finanssialaa on kohdannut pääasiassa digitalisaatiosta johtuva voimakas kilpailuympäristön, toimintatapojen ja liiketoimintamallien murros. Muutos on luonut painetta johdon tietotaidon ajantasaistamiseen koulutuksen ja uusien kyvykkyyksien hankinnan kautta.

Liiketoiminnan omaleimaisuus, viranomaisvalvonta, kuluttajien finanssilukutaitovaatimukset, tietointensiivisyys ja toimialan murrosteisuus ovat asioita, jotka luovat tarpeen alan ominaispiirteet huomioivaan koulutukseen.

Tämä moduuli keskittyy asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseen ja analysointiin, strategiseen markkinointiin ja asiakaskokemukseen sekä asiakasymmärrykseen ja data-analytiikkaan.

KOULUTUSINFO
 • Avoin koulutus Myynti eMBA
 • Kevät 2023
 • Lähiopetus Monimuoto
 • 10 op
HINTA

4 800 € + alv. 24 %

Ohjelma alkaa:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Consumer and Behavioral Finance

 • Käyttäytymistaloustieteen näkökulma finanssialaan
 • Taloudellinen lukutaito ja riskienhallinta käytännön asiakastyössä
 • Behavioral finance säästämisen ja sijoittamisen markkinoinnissa
 • Asiakkuusjuridiikka, töytäisyt ja palvelumuotoilu

Strateginen Markkinointi ja Asiakaskokemus

 • Strateginen markkinointi ja palveluliiketoiminta disruptioituvalla toimialalla
 • Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen finanssialalla
 • Digital banking experience

Asiakasymmärrys ja Data-Analytiikka

 • Massadata finanssisektorin palveluksessa
 • Data-analytiikka johtajille
 • Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka finanssitoimijan prosesseissa
 • Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

Our Approach

Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

OSA 1 - 14.3.-15.3.2023

Taloudellinen lukutaito ja riskienhallinta käytännön
asiakastyössä
Finanssialan antama talouskoulutus.

OSA 2 - 12.-13.4.2023

Asiakkuus-juridiikka, töytäisyt ja palvelumuotoilusopimusten visualisointi, pankkien kommunikaation väline.

Strateginen markkinointi ja palveluliike-toiminta disruptioituvalla toimialalla
Finanssialan murros, digitalisaatio, maksaminen
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen finanssialalla.

OSA 3 - 8.5.-9.5.2023

Massadata finanssisektorin palveluksessa.
Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka finanssitoimijan prosesseissa
Data-analytiikka johtajille, Digital banking experience.
Workshop-tentti.

“Toimin toimitusjohtajana perheomisteisessa puutarhayrityksessä Matti Tamsi Oy:ssä. Halusin saada paremmat valmiudet kehittää toimintaa ja johtamista. Tutkin eri koulutusvaihtoehtoja ja Vaasan hyvä maine johtamisen kouluttamisessa sekä kohtuullinen etäisyys saivat valitsemaan eMBA opinnot Vaasan Executive Educationissa”

Sakari Tamsi

Toimitusjohtaja, Matti Tamsi Oy

Onko sinulla lisää kysymyksiä? Lähetä viesti:

Janina Björk-Fant, koulutuspäällikkö

15 + 12 =

Osa asiakkaistamme:

Yhteystiedot

Vaasan Yliopisto
Executive Education Oy

3247900-1

Puuvillakuja 8
65200 Vaasa, Finland

info@uvaasaexed.fi

University of Vaasa Executive Education Oy © 2024