Suojaa yrityksesi tulevaisuus!

Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät -ohjelma

Riskienhallinta ja turvallisuus koskettaa jokaista työntekijää, koska se on osa jokaisen arkipäiväistä työtä. Koulutus on tarkoitettu riskienhallinnan, turvallisuuden, laadunhallinnan ja ympäristöhallinnan parissa työskenteleville henkilöille yksityisellä sekä julkisella sektorilla. Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

KOULUTUSINFO
 • Riskienhallinnan ja turvallisuuden eMBA
 • 24.4.-8.6.2023
 • Monimuoto
 • 10 op

   HINTA

   4 800 € + alv 24%

   Ohjelma alkaa:

   Day(s)

   :

   Hour(s)

   :

   Minute(s)

   :

   Second(s)

   Ajankohtaisessa koulutuksessa perehdytään riskienhallintaprosessiin ja turvallisuusjohtamiseen, riskien ja mahdollisuuksien arviointiin ja riskien raportointiin, katselmointiin ja erityisosa-alueisiin.

    

   Riskienhallinta on yrityksille elintärkeää, koska se auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja priorisoimaan mahdollisia organisaatioon, sen talouteen ja maineeseen kohdistuvia uhkia. Ottamalla käyttöön riskinhallintastrategioita voit minimoida negatiivisten tapahtumien vaikutukset ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä parantaaksesi liiketoiminnan yleistä suorituskykyä ja varmistaaksesi pitkän aikavälin menestyksen.

   UvaasaExEdissä opiskelun edut:

   • Käytännön tieto
   • Työuran edistäminen
   • Pysyt alan trendeissä
   • Verkostoitumismahdollisuudet
   • Paranna päätöksentekotaitojasi

    

   Jyri Paasonen

   Ohjelman tieteellinen johtaja

   OTT Paasosella on laaja-alainen työkokemus turvallisuusalan eri työtehtävistä. Hän on toiminut asiantuntijana useissa eri toimialojen tutkimus- ja kehittämisprojekteissa, joissa on kehitetty organisaatioiden riskienhallintaa ja turvallisuustoimintaa. Hän on suosittu käytännönläheinen kouluttaja. Paasonen on turvallisuusalalla arvostettu toimija ja hän on saanut useita palkintoja ansiokkaasta toiminnastaan. Lisätietoa: https://jyripaasonen.fi

   Sisältyvät koulutukset

   HR MBA koostuu yleisopinnoista ja kahden moduulin erikoistumisopinnoista, joissa perehdytään hyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen sekä niiden strategiseen resurssointiin. Lisäksi tarkastellaan strategista henkilöstöjohtamista ja suorituksen johtamista. Koulutusten sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit ovat mahdollisia suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

   Riskienhallintaprosessi ja turvallisuusjohtaminen 24.4.2023
   • Riskienhallintaprosessi ja keskeiset standardit sekä vaatimukset
   • Riskienhallintamallit ja kypsyystasot
   • Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää
   Riskien ja mahdollisuuksien arviointi 24.5.2023
   • Riskien arviointiprosessi käytännössä
   • Riskien arvioinnin menetelmien ja hallintatoimenpiteisien perehtyminen
   • Riskienhallinta ja johtaminen
   Riskien raportointi, katselmointi ja erityisosa-alueet 7.6.2023
   • Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille ja katselmoinnit
   • Riskihavainnot ja johtaminen
   • Liiketoiminnan prosesseja ja niiden vaatimuksia riskienhallinnan näkökulmasta, kriisitilanteiden hallitseminen
   Workshop-tentti 8.6.2023
   • Esitys muille osallistujille ja kouluttajalle moduulin aikana kerätystä tiedosta ja johtopäätöksistä
   • Miten opittua sovelletaan omaan työhön ja työyhteisöön?

   “Olin aiemmin opiskellut työn ohessa maisterintutkintoni muutoskoulutuksessa ja koin, että työn ohessa opiskelu tuotti vielä enemmän lisäarvoa, sillä oppitunteja voisi soveltaa samalla käytännössä. MBA-opinnoista tuli ajankohtaisia, kun etenin urallani vastuullisempiin tehtäviin, joihin kuului liiketoimintavastuun lisäksi myös laajempia monitasoisia johtotehtäviä. Koin, että olisi erittäin tärkeää saada näihin uusiin vastuisiin liittyvää koulutusta, joka tukisi työmenestystä tulevaisuudessa. Tiesin myös aiemmista maisteriopinnoistani, että työn ohessa voi opiskella, joten uskalsin tarttua haasteeseen.”

   Jarkko Aro

   Head of Marketing and Business Development, VEO

   Onko sinulla lisää kysymyksiä? Lähetä viesti:

   Janina Björk-Fant, koulutuspäällikkö

   2 + 13 =

   Osa asiakkaistamme:

   Yhteystiedot

   Vaasan Yliopisto
   Executive Education Oy

   3247900-1

   Puuvillakuja 8
   65200 Vaasa, Finland

   info@uvaasaexed.fi

   University of Vaasa Executive Education Oy © 2024